Środowisko geograficzne a Środowisko przyrodnicze Środowisko geograficzne – obejmuje elementy naturalne (przyrodnicze), oraz sztuczne powstałe w wyniku działalności człowieka. Wszystkie elementy są ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływują. Środowisko przyrodnicze – system różnorodnych elementów przyrody nieożywionej i ożywionej. Na przyrodę nieożywioną składają się powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej(górnaContinue Reading