Skład opału Różne składy palenisk opalanych węglem Skład opału Palenisko to wspólna część większości domów. Może być miejscem spotkań rodziny i przyjaciół, miejscem do wystawienia dzieł sztuki lub miejscem do wystawienia pamiątek. Palenisko ma również pewien charakter i może pełnić różne funkcje. Na przestrzeni wieków palenisko nabrało wielu znaczeń. SamoContinue Reading