Skład opału Sztywne przechowywanie paliwa Musimy przeanalizować skład paliwa konkretnego typu systemu grzewczego. Głównym celem tego rozdziału jest wyjaśnienie wagi tego tematu, zwłaszcza jeśli chodzi o izolację termiczną i jej wpływ na efektywność systemów grzewczych. Dyskusja będzie oparta na teorii, eksperymentach i wynikach badań przeprowadzonych w ostatnich latach. Ogrzewanie toContinue Reading