Rimini Street Zapewnia obsługę informatyczną firm

Rimini Street Zapewnia obsługę informatyczną firm

Informatyczna obsługa firm zalety z serwis informatyczny dla biznesu.
Osbługa informatyczna firm czym jest outsourcing usług informatycznych?

Rimini Street jest zewnętrznym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw i zapewnia kompleksowe wsparcie dla swoich klientów. To wsparcie jest zazwyczaj bardziej spersonalizowane, kompleksowe i szybkie niż wsparcie zapewniane przez producenta oprogramowania. Rimini Street zrewolucjonizował doświadczenie wsparcia klienta z zespołem doświadczonych inżynierów, którzy są dostępni w ciągu kilku minut, aby pomóc w każdej kwestii lub pytania. Ci inżynierowie zapewniają kompleksowe usługi wsparcia, które obejmują stos technologiczny i obejmują bezpieczeństwo, poprawki błędów, zgodność z przepisami podatkowymi i kwestie interoperacyjności.

Rimini Street Enterprise Software Support

Rimini Street redefiniuje model wsparcia IT, zapewniając organizacjom wsparcie w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jej sprawdzona metodologia pozwala klientom zaoszczędzić do 90 procent na całkowitych kosztach wsparcia, uwalniając fundusze i zasoby do przyspieszenia ich planów biznesowych. Zespół ekspertów Rimini Street oferuje szereg usług, aby zapewnić swoim klientom jak największą wartość z ich inwestycji w oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

Rimini Street zapewnia niestandardowe wsparcie kodu, interoperacyjność i wsparcie wydajności oraz rygorystyczne zobowiązania dotyczące poziomu usług. Usługi firmy są oferowane za ułamek kosztów rocznych opłat za wsparcie SAP i Oracle. Rimini Street jest uznawana za lidera branży w dostarczaniu wysokiej jakości usług i otrzymała kilka nagród od najlepszych firm konsultingowych.

W dobie wzmożonej globalnej konkurencji, wzrostu kosztów pracy, cienkich marż, regulacji środowiskowych, automatyzacji i szybko zmieniających się oczekiwań konsumentów, firmy produkcyjne stają przed wieloma wyzwaniami. Aby zachować konkurencyjność, producenci muszą podjąć działania i oszczędzać zasoby. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest skupienie się na strategicznych inicjatywach cyfrowych i zmniejszenie kosztów IT. Rimini Street pomaga producentom właśnie to zrobić.

Wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw jest niezbędne w czasach, gdy krajobraz technologiczny szybko się rozwija. W tym środowisku firmy muszą znaleźć innowacyjne sposoby, aby wyprzedzić konkurencję i zapewnić, że ich systemy zawsze działają sprawnie. Poprzez wdrożenie usług wsparcia aplikacji Rimini Street, klienci mogą uwolnić budżet IT dla innych strategicznych inicjatyw i inwestycji.

Wsparcie systemów IT Rimini Street dla firm pomogło University of Technology Sydney w migracji systemu Oracle. Migracja skróciła czas oczekiwania na wsparcie i podniosła jakość usług w systemie Oracle. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dla baz danych Oracle i zaawansowanego oprogramowania pośredniczącego aplikacji, Rimini Street zarządza również bieżącymi umiejętnościami IT dla firm.

Model wsparcia oprogramowania Rimini Street pozwala mu zapewnić 10-minutowy czas reakcji w przypadku krytycznych problemów. Dzięki dedykowanemu zespołowi inżynierów, każdemu klientowi przydzielany jest główny inżynier wsparcia z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Inżynier ten jest wspierany przez zespół inżynierów funkcjonalnych i technicznych. Rimini Street oferuje również zunifikowane rozwiązania wsparcia, które wykorzystują globalny model wsparcia, aby zapewnić usługi dostosowane do potrzeb.

Zespół wsparcia technicznego firmy rozumie specyficzne wyzwania, przed którymi stoją firmy azjatyckie. Zapewniają oni różne opcje wsparcia technicznego i są dostępni bez dodatkowych kosztów. Ponadto, mogą również pomóc w instalacji oprogramowania dla przedsiębiorstw. W końcu ich usługi zapewniają sukces firmom na całym świecie.

Obsługa redundancji

Kompleksowe wsparcie dla firm w zakresie zwolnień może przynieść pracodawcom wiele korzyści, ponieważ może sprawić, że cały proces zwolnień będzie mniej uciążliwy, pozwoli zaoszczędzić koszty i promować dobry wizerunek wśród interesariuszy. Co więcej, dzięki takim usługom HR może skupić się na zapewnieniu pracownikom sprawiedliwego i humanitarnego traktowania, niezależnie od okoliczności. Oczywiście przy podejmowaniu decyzji, którzy pracownicy będą kwalifikować się do tego wsparcia, należy podjąć sprawiedliwą i integracyjną decyzję. Na przykład ponowne zatrudnienie może być trudne dla pracowników, którzy mają specjalizacje lub pełnią wysokie funkcje, dlatego należy im zapewnić jak największe wsparcie.

Podejmując decyzję o zwolnieniu, firmy powinny jak najszybciej poinformować pracowników, którzy prawdopodobnie zostaną zwolnieni. Otwarty i szczery proces komunikacji jest najlepszym sposobem na zapewnienie, że pracownicy pozostaną zaangażowani i zmotywowani. Proces konsultacji będzie się różnił w zależności od liczby pracowników, których dotyczy zwolnienie. Należy jednak pamiętać, że ważne jest przestrzeganie właściwej procedury i stosowanie się do odpowiednich standardów.

Zwolnienia są często wywoływane przez zmiany finansowe. Firmy mogą zdecydować się na zmniejszenie liczby pracowników wykonujących podobne obowiązki w celu poprawy marży zysku. W takiej sytuacji firma może dokonać pewnych zwolnień poprzez likwidację zbędnych stanowisk lub restrukturyzację zatrudnienia w firmie. Nie oznacza to jednak, że zwolnienia są nieuniknione.

Pracodawcy mogą również rozważyć zapewnienie wsparcia przy zwolnieniach dla ciężarnych pracownic. Fair Work Act 2010 określa, że ciężarne pracownice są chronione przed niekorzystnym traktowaniem, w tym przed zwolnieniem. Jednak niektóre małe firmy mogą nie być w stanie zapewnić tego świadczenia swoim pracownikom. Niemniej jednak, powinny one być skłonne do wprowadzenia zmian w swoich procesach, aby zwolnienia przebiegały sprawniej i były mniej stresujące.

Kompleksowe wsparcie redundancji dla firm jest kluczowe dla utrzymania bezpiecznego środowiska biznesowego. Bez odpowiednich kopii zapasowych firma może doświadczyć nadmiernych przestojów lub nie być w stanie spełnić wymogów regulacyjnych. W takich sytuacjach kluczowe jest zapewnienie dostępu do danych w wielu lokalizacjach. Gdy dojdzie do katastrofy, należy upewnić się, że dane są dostępne i można je odzyskać.

Przedsiębiorstwa mogą również zdecydować się na wdrożenie planu zwolnień poprzez układ zbiorowy ze związkami zawodowymi. Administracja musi jednak sprawdzić, czy przeprowadzono odpowiednie konsultacje z radą zakładową i czy układ zbiorowy jest ważny. Podczas tego procesu przedsiębiorstwo musi złożyć w urzędzie pracy formalny plan zwolnień. Po zatwierdzeniu, plan może zostać wdrożony w ciągu dwunastu miesięcy. Koszty zależą od planu zwolnień. Niektóre koszty związane są z odszkodowaniem za rozwiązanie umowy i wypłatą dla firmy outsourcingowej.

Gdy zwolnienia mają miejsce na małą skalę (mniej niż 20 pracowników), przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić konsultacje z każdym pracownikiem, którego dotyczą zwolnienia. Choć okres konsultacji może być krótki, powinien być znaczący. Zazwyczaj konieczne jest więcej niż jedno spotkanie konsultacyjne, a pracodawca powinien wysłuchać sugestii i obaw pracowników.

Wsparcie dla oprogramowania dla przedsiębiorstw

Wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw jest istotnym elementem strategii IT każdej firmy. Oferuje ono pomoc techniczną i wsparcie na żądanie dla zarejestrowanych użytkowników. Usługi obejmują wsparcie w zakresie instalacji i użyteczności oraz zdalne rozwiązywanie problemów. Obejmują również certyfikację i opcje samoobsługi. Jeśli potrzebujesz pomocy z konkretną aplikacją, wsparcie techniczne dla oprogramowania może pomóc Ci w szybkim rozpoczęciu pracy.

Usługi zarządzane to świetny sposób na uzupełnienie personelu IT i zwiększenie ogólnej operacyjności. Są też zwykle tańsze niż wsparcie na miejscu. Jednak nie zawsze są one tak kompleksowe jak wsparcie dla oprogramowania. Wsparcie dla oprogramowania jest zwykle uruchamiane na podstawie zgłoszenia, natomiast usługi zarządzane to działania proaktywne i zaplanowane. Na przykład firma Spinnaker Support oferuje trzy poziomy usług zarządzanych, w tym monitorowanie, bieżące zarządzanie i zarządzanie oprogramowaniem w chmurze publicznej.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.